سیما تیرانداز  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

ما دودکشی ها در یک قاب…ما دوستتون داریم،شما چی؟

 

دودکش