عکسی که مانی رهنما با همسرش صبا راد در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 مانی رهنما و صبا راد