عکسی که منوچهر هادی با دخترش در صفحه اینستاگرام ش منتشر کرده است.

 

منوچهر هادی