عکسی که امیرحسین آرمان با پیراهنی گل گلی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 

تیپ هاوایی امیرحسین آرمان + عکس