عکسی که دنیا مدنی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

 دنیا مدنی