محمدرضا رهبری ، بازیگر فصل چهارم بچه مهندس نیز تصویری متفاوت از خود را در نقش و گریم جدیدش به اشتراک گذاشت.

محمدرضا رهبری