رامبد جوان در پستش نوشت:

عادل فردوسی پور

عادل جان سلام.
دوست قدیمی و عزیز همه‌مون برات انرژی خوب می‌فرستیم و بهت می‌گم که دلمون برات تنگه و خیلی زیاد به یادت هستیم.