تصویری از غزال نظر ، بازیگر نقش رها در سریال احضار را در ادامه مشاهده می کنید.

غزال نظر