نسیم ادبی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

شب در قلب کوچکم تیر میکشد هنوز...

من میشکفم دوباره از هیچ بارهاااااا

احساس را در من به رگبار بسته اند...

و کلاغان سیاه بر جنازه غربت زده ام نماز گزارده اند..

به قتل و عام عشق قیام کرده اند کرکسها..

به سنگسار اندیشه های نو..

اما

به پا خواهم خواست روزی که دیر نیست...

من به زنانگی ام ایمان دارم..

و به آزادی..

سروده ای از فاطیما اباحمزه

 

نسیم ادبی