عکسی که مجید واشقانی از تولدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

مجید واشقانی