عکسی که بهاره رهنما با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.

بهاره رهنما