عکسی که صبا راد با همسرش مانی رهنما و‌ دوستانشان در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.

 

 صبا راد و همسرش