لیلا بلوکات که از فشار کاری زیاد حالش بد شده بود، تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

لیلا بلوکات