منوچهر هادی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

  حسین یاری عزیز

درخشان و حرفه ای

انسان شریف و رفیق درجه یک.

خوشحالم که باز هم برای کار جدیدم کنار هم هستیم

بهترینها برای تو.

پشت صحنه عاشقانه ٢

درست آخرین صحنه حضورت و هنگام خداحافظی.

 

منوچهر هادی