عکسی که سحر قریشی از اتاق گریم دهه شصتی در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است. 

سحر قریشی