عکسی که برزو ارجمند از مزار ساده پدر مرحومش انوشیروان ارجمند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.  

 

خانه ابدی انوشیروان ارجمند