عکسی که کاوه سماک باشی با ماشین شخصیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

ماشین کاوه سماک باشی چیست؟ + عکس