عکسی که الهه حصاری از اتاق گریم سریال زخم کاری در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

الهه حصاری