تصویری از رضا عطاران در کنار ‌مهران غفوریان‌ و خانواده ش را در ادامه خواهید دید.

مهران غفوریان