نوید محمدزاده در گذشته با انتشار عکسی از شهید همت گفته بود «نقشی که دوست دارم بازی کنم»
محمدزاده حدود چند ساعت پیش عکسی از خود منتشر کرد که لباس و چهره ی خیلی شبیه به ابراهیم همت داشت.
حال باید منتظر موند ببینیم واقعا فیلمی در این باره در مرحله ی نگارش یا پیش تولید وجود دارد یا به خاطر علاقه ای که به ایشون دارن خود را شبیه به ایشون درست کرده است.

نوید محمدزاده