رزیتا غفاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 پس از بیست و اندی سال به همراه همکلاس قدیمی تصویربردار حرفه ای سریال " کلبه ای در مه " آقای فرشاد خالقی .

 

 

رزیتا غفاری