‌مهران غفوریان‌ با انتشار این عکس تولد مادرش را تبریک گفت و نوشت:

"مامان مهربونم عاشق بزرگ زندگیم سالها با دیدن تو عشق را آموختم و عشق ورزیدن رو دیدم و ایثار با تو معنی پیدا کرد برام ...

چقدر خوب یاد گرفتم از تو که عشق بورزم به دخترم ...همسرم و به خود تو ...چقدر زیبا ست زندگیم با وجود تو ...

تو امید هستی برای نا امیدی هام تو پرستاری برای مریضیهام تو دلگرمی هستی برای سختی هام و تو عشقی مامان عشق تولدت مبارک"

غفوریان