منوچهر هادی این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: حدس بزنید مادر و دختر واقعی هستند؟

گیسو