محسن کیایی این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

محسن کیایی با انتشار این عکس نوشت: ما بی گناهان

محسن کیایی