سهند جاهدی ، بازیگر سریال «بچه مهندس4» تصویری از خود و کامران تفتی در اکران خصوصی فیلم «تنهایی تهران» منتشر کرد.

/