بهمن دان ، بازیگر و کارگردان ، با انتشار تصویری از خود و داوود منفرد ، بازیگر برنامه‌های طنز و کودک و نوجوان در صفحه ‎اش نوشته است:

"زشت ترین ویژگی شخصیت: خودخواهی
بزرگ ترین سرمایه طبیعی انسان: جوانی

مخرب ترین عادت: نگرانی
بزرگ ترین لذت: بخشش
بزرگترین فقدان: فقدان اعتماد به نفس
رضایت بخش ترین کار: کمک به دیگران
بزرگترین دلگرمی: تشویق
موثرترین داروی خواب آور: آرامش فکر
قوی ترین نیرو در زندگی: عشق
بدترین فقر: یأس
مهلک ترین سلاح: زبان
پرقدرت ترین جمله: من می توانم
زیباترین آرایش: لبخند
با ارزش ترین ثروت: عزت نفس
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید"

/