علی زندوکیلی ، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش استوری زیر را به اشتراک گذاشت.

/