ساعد سهیلی ، بازیگر سینما و تلویزیون و برادر سینا مهراد در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش پستی را به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"تنها میراث آدمی از گذشته لبخند است.
که بیراهه نمی رود.
که غبار نمیگیرد.
که پیر نمیشود"

 جدیدترین پست‌های سینا و ساعد سهیلی