متین ستوده با انتشار این عکس ها نوشت:

متین ستوده

 

 

1

فصل جدید زندگی من

نه بهتر بگویم حالا ما شده ایم

پس فصل جدید زندگی من و تو ،که تعبیر ما شدن دارد ،تعبیر تکامل کنار هم.

و چه خوب که بهار است شروع ما شدن

چرا که من زاده ی بهارم و تولد عشقمان هم در همین فصل زیبای شکوفه ها

عاشقی در بهار بوی بهشت میدهد

و من عاشقانه این بهشت را با تو میخواهم تا همیشه ...

آغازش شد بهار و بهار می ماند باقی راه شانه به شانه هم، یقین دارم

الهی آمین

بماند به یادگار به تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

عکس همسر متین ستوده علی زندی

 

 علی زندی