عکسی که پریچهر قنبری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

همسر شهاب حسینی