عکسی که شکیب شجره با صورتی پنهان شده در تاریکی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

نیمه‌ پنهان‌ چهره شکیب شجره + عکس