عمو پورنگ  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

میان این همه لحظهٔ در گذار و ناماندگار، کافی است یک بهانه، یک یادآوری، یک آن، بی‌رحمانه هبوط کند، تا چهارچرخ زندگی‌ات را به زمین میخکوب کند و در خود ببلعد.

تو بمانی و یک دل سیر، هاج و واجِ دلتنگی..

دلتنگی عجب واژهٔ پُر ابعاد ِ معناداری است!

رفیق..

میان این همه لحظهٔ در گذار، عجیب دلتنگت شده‌ام..

دومین سالگرد پر کشیدنت از راه رسید مصطفی جان اما من هنوز باور ندارم که تو نیستی.....!!

روحت شاد داداشی...

 

عمو پورنگ