احمد مهرانفر  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

سپاس از پیام های گرم و پرمهرتون

براتون بهترینها رو آرزو می کنم

عزیز دلین، دلتون شاد

احمد مهرانفر