عکسی که احمد مهرانفر از سفر خارجش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

احمد مهرانفر