برادر جواد عزتی ، بازیگر سینما و تلویزیون دیروز به طور ناگهانی (۱۱ خرداد ماه ) درگذشت.

شنیده ها حاکی از ایست قلبی برادر این بازیگر است.