عکسی که رضا توکلی با بازیگران احضار در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

احضاری ها در یک قاب + عکس