محسن تنابنده این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

محسن تنابنده