عباس غزالی بازیگر برجسته سریال «وضعیت سفید»، عکسی از خودش در سکانسی از سینمایی «گنجشک» را بارگذاری کرد.

عباس غزالی