جواد عزتی ؛ روز گذشته در پی درگذشت برادرش به سوگ نشست. محمدحسین مهدویان نیز با انتشار یک استوری به این بازیگر تسلیت گفت:

1

برادر جواد عزتی بطور ناگهانی و بر اثر سکته قلبی؛ سه شنبه ١١ خرداد ١۴٠٠ دار فانی را وداع گفت.