ندا کوهی در سریال « بوتیمار » نیز نقش زهرا، همسر شهید و خواهر هدایت هاشمی را ایفا می‌کند.

عکاس: روح الله بالش آبادی 


ندا کوهی