عکسی که مژده خنجری با دوستانش از زیارت رفتنشان در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

مژده خنجری و دوستانش در زیارت + عکس