عکسی که محمد اصفهانی از خانواده اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

محمد اصفهانی و خانواده اش + عکس