عکسی که محمد علیزاده از یکی از سفرهایش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

محمد علیزاده در خارج از کشور + عکس