عکسی که فرشته حسینی با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

فرشته حسینی و دوستش در کافه کتاب + عکس