عکسی که خداداد عزیزی با پسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

خداداد عزیزی و پسر بزرگش + عکس