عکسی که نیما رئیسی با خانواده اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

نیما رئیسی در جمع خانواده + عکس