عکسی که شیوا ابراهیمی با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

شیوا ابراهیمی و دوستش در جنگل ابر + عکس