تصاویری از سحر قریشی و دوستش را در ادامه مشاهده می کنید.

1

2

3

4

5