امیر نوروزی بازیگر « مردم معمولی » درباره تغییرات این سریال گفت:« من به شما قول می‌دهم که قسمت‌های جدید از خوبی حتی خیلی تعجب آور خواهد بود

در آن یک ماه همه‌‌ی ما می‌دانستیم که این کار خوب از آب در نیامده و واقعا از مخاطب ناراحت‌تر بودیم.

امیر نوروزی

 

وقتی از نزدیک رامبد جوان را می‌دیدید حالش بسیار بد بود این را از این جهت می‌گویم که بعضی‌ها از بیرون می‌گویند که او برایش مهم نیست اما باور کنید که اصلا اینطور نیست.

به هر حال این تصمیم را گرفتیم که دوباره بسازیم. راجع به سیتکام بسیار تحقیق کرده‌ایم و گروه نویسندگان دو، سه کتاب ترجمه نشده را ترجمه کرده‌اند و کار تحقیقاتی انجام می‌دهند. درنتیجه به نظر من دیگر اگر نشود، کلا نشدنی است! یعنی اینطور که در حال حاضر رامبد جوان و گروه نویسندگان تلاش می‌کنند اگر نشود، به نظر من جور دیگری نمی‌شود.