نصرالله رادش این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

رادش